Historia

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją
RZEKA ODRA OTWARTA DLA SPOŁECZEŃSTWA
autorstwa dr Elżbiety Marszałek

Poznacie tu historię Flisu Odrzańskiego, jego wpływ na rozwój turystycznej i rekreacyjnej funkcji Odry i edukacji kulturowej lokalnych społeczności. To również niezwykle interesujący przegląd portów rzecznych i przystani wodnych, powstałych wzdłuż Odry od 2007 roku.
Autorka – Elżbieta Marszałek – przez ponad dwadzieścia lat organizowała Flisy Odrzańskie. Przez jedenaście lat była rektorem Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Turystycznej, nauczycielem akademickim w szczecińskim Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, kierowała Klubem Matek Chrzestnych Statków Polskiej Żeglugi Morskiej. Kilka dekad pełniła funkcję wice przewodniczącej Ligi Morskiej, a potem Ligi Morskiej i Rzecznej.
Za swoją działalność Elżbieta Marszałek została uhonorowana: Pierścieniem Hallera (najwyższym honorowe odznaczenie LMiR), tytułem Kapitana Żeglugi Wielkiej Honoris Causa, tytułem Księżna Odry nadanym przez flisaków. Jest Honorowym Obywatelem, między innymi Nowej Soli, Bytomia Odrzańskiego, Ulanowa, Krosna Odrzańskiego i Honorowym Ambasadorem Szczecina.